Lumbarda in 1900 – Villa Smerchinich

Lumbarda in 1900 - Villa Smerchinich

Lumbarda in 1900 – Villa Smerchinich


Goat House in Lumbarda (1938)
Sutivan, Lumbarda in 1938


  • Other Korcula Photos