Approaching Vela Rasoha

Approaching Vela Rasoha

Approaching the bay


East side of the bay Vela Rasoha
Sailing Boat @ Vela Rasoha


  • Other Korcula Photos