Vitar

see Korculainfo Tag Archive

All articles tagged "Vitar"


Vitar jedri s trećom jedrilicom

Vitar jedri s trećom jedrilicom

(BRNA) – Mladi jedrilicari Pomorskog kluba Vitar sa Korcule, dobrotom Marylyn Goodman i Devida Rentona iz Brne, dobili su i trecu jedrilicu. Sada pored dva Optimista, i jedan Topper 350 kroti vitar u Brni. 20-djece se je u protekle tri sedmice ukljucilo u rad kluba. Uskoro flotu povecavamo sa jednim …

Read more » Vitar jedri s trećom jedrilicom