Korčula Home Getting Here Ferries Getting around Things to Do Beaches Sights Day Trips Maps Restaurants Forum

Rodilo ti žito i šenica – koncert božićnih napjeva Primorske Hrvatske

„ Rodilo ti žito i šenica“ naziv je koncerta božićnih napjeva Primorske Hrvatske s kojim je pet dalmatinskih klapa gostovalo u Slavoniji. Osim naše ženske klape Tiramol (KUD Moreška) sudjelovale su ženske klape Tamarin (Vranjic) i Alegrija (Supetar), te muške klape Tragos (Trogir) i Morbin (Donji Humac).

Koncerti su održani u katedrali u Osijeku 06.01., u crkvi sv. Vinka Pallottija u Vinkovcima 07.01., i u Hrvatskom domu u Vukovaru 08.01.

Ispunjene crkve i gledališta virvjeli su dirnutim domaćinima. Takva atmosfera dodatno je motivirala klape pa su sva tri koncerta zračila toplinom i povezanošću između ta dva najudaljenija kraja Hrvatske.

Gostoprimstvo koje se ne može tek tako zaboraviti, te suočavanje sa tragedijom koja je pogodila ponajprije Vukovar pa i ostale gradove u kojima smo boravili ta četiri dana potakli su nas da tim ljudima pružimo što bolje koncerte i pokažemo istinsko suosjećanje.

Njihove ovacije i reakcije prije, ali i nakon, koncerata potvrdile su nam da smo uspjeli dio Dalmacije donijeti u daleku Slavoniju.
Ponosni smo što smo ovaj put mogli predstaviti Korčulu i Morešku ljudima kojima su ti koncerti značili nešto više !

Klapa Tiramol (KUD Moreška)

Write a Comment:
Korcula Blog Topics