Poštanska marka : 800 godina Statuta grada i otoka Korčule


800-godina-statuta2014

Povodom 800 godina Statuta grada i otoka Korčule, Hrvatska pošta 26. rujna 2014 pustila u optjecaj prigodnu poštansku marku.

800-godina-statuta2014b

Write a Comment: