Approaching Korcula port (Riva 1951)


Approaching Korcula port (Riva 1951)

Approaching Korcula port (Riva 1951)


Riva (port ) in Korcula in 1950s
Riva Korcula in 1930s


  • Other Korcula Photos