Jacqueline Kennedy in Korcula in 1963

Jacqueline Kennedy in Korcula in 1963

Jacqueline Kennedy in Korcula in 1963


Jacqueline Kennedy visiting Korcula in 1963
Jacqueline Kennedy in Riva, Korcula, 1963


  • Other Korcula Photos