Marco Polo Birth House – Facade

Marco Polo Birth House - Facade

Marco Polo Birth House – Facade


700 yrs anniversary memorabilia of Marco Polo 1295-1995 sugar bag


  • Other Korcula Photos