Korčula Home Getting Here Ferries Getting around Things to Do Beaches Sights Day Trips Maps Restaurants Forum

sightseeing

Exhibition: Race with Time 2. Performance in a Rear-view Mirror

Race with Time 2.Performance in a Rear-view Mirror

Marko A. Kovacic Casus belli, video performans, VHS, 1983b

Exhibition

June 15- July 7, 2015
Opening: Monday, June 15, 9pm -11 pm

Curator: Barbara Borcic
Artists: Martina Bastarda / Mateja Ocepek / Natasa Skusek, Mateja Bucar, Ana Cigon, Tomaz Furlan, Marko A. Kovacic, Miha Vipotnik

Lecture and screening
Barbara Borcic: DIVA Station – archiving of images and time
June 28, 2015

Action, happening and performance were a direct reaction to the prevailing formalist and market-driven art in the 1950s and 1960s. As the new means of expression at the intersection of visual art and theatre, they have somehow been pertinent to both fields; nonetheless, they have regularly been overlooked in the canonised history books and surveys.

In the context of Conceptual Art and New Artistic Practices, video art has met a similar reception. Apart from being a strongly individualistic activity, performance and video share various other features, such as inappropriate production conditions and lack of critical writing. It is also questionable whether they have found a pertinent field of representation, in the sense that the gallery is the field of representation of visual art, theatre of performing art, and the movie theatre that of film; while, television and the Internet seem to be the testing ground for all manners of production. It is also possible that performance and video mostly belong to the fields of other art forms, often overlapping and integrating other so-called new media.

The relationship between performance and video has always been multilayered and followed a preceding relation between film and action.

The relationship between performance art and video art could be schematically demonstrated by four modes:
1) video as a document of performance,
2) video as a part of performance / performance as a part of video,
3) (video) performance, staged only for the camera, and
4) performance made possible only through video, its expressive and technological possibilities for processing and editing.

Utrka s vremenom 2 -Performans i video u retrovizoru

Marko A. Kovacic Casus belli, video performans, VHS, 1983

15 . 06 – 07 . 07 . 2015

U ponedjeljak, 15. lipnja u 21 sat u galeriji Siva zona u Korculi otvara se izlozba ‘Utrka s vremenom 2. Performans i video u retrovizoru’ u odabiru ljubljanske kustosice Barbare Borcic. Izlozba predstavlja osam video radova nastalih od 1976. do 2014., koji reflektiraju odnos medija performansa i video umjetnosti.

Izlozba je otvorena do 7. srpnja.

Video radove predstaviti ce slovenski umjetnici i grupe Martina Bastarda / Mateja Ocepek / Natasa Skusek, Mateja Bucar, Ana Cigon, Tomaz Furlan, Marko A. Kovacic i Miha Vipotnik.

U sklopu ove izlozbe, 28. lipnja ce kustosica izlozbe, direktorica i voditeljica video programa pri SCCA-Ljubljana, odrzati prezentaciju ‘DIVA Station – arhiviranje slika i vremena’, iz kojeg cemo moci iscitati procese proizvodnje, historizacije i funkcioniranje arhiva video i medijske umjetnosti u Sloveniji pod nazivom DIVA Station. U okviru prezentacije biti ce prikazan video esej Nike Grabar koji predstavlja temu arhiviranja kao ocuvanja memorije.

O izlozbi Barbara Borcic objasnjava: “Akcija, hepening i performans bili su direktna reakcija na prevladavajucu formalisticku i trzisno-orijentiranu umjetnost u 1950im i 1960im. Kao novi vid izrazajnosti na razmeđi vizualne umjetnosti i kazalista bili su i ostali relevantni za oba polja. Ipak, akcija, hepening i performans redovno se zaobilaze u kanoniziranim povijesnim knjigama i pregledima.

U kontekstu konceptualne umjetnosti i novoumjetnickih praksi, video umjetnost naisla je na slicnu recepciju. Osim sto se radi o strogo individualistickoj aktivnosti, performans i video dijele razne druge karakteristike, kao sto su neprikladni produkcijski uvjeti te nedostatak kritickih osvrta.

Također se moze postaviti pitanje da li su ovi vidovi umjetnosti nasli relevantno reprezentacijsko polje, u smislu da je galerija reprezentacijsko polje vizualne umjetnosti, kazaliste izvedbenih, a kinematograf filmske umjetnosti, pri cemu se cini da su TV i Internet testirajuca polja za sve vrste produkcija. Također je moguce da performans i video vecinom pripadaju poljima drugih umjetnickih formi, cesto se preklapajuci i integrirajuci druge, tzv. nove, medije. Odnos između performansa i videa uvijek je bio viseslojan te pratio prethodnu vezu između filma i akcije.

 

Odnos između performansa i video umjetnosti moze se sematski prikazati kroz cetiri modela: video kao dokument performansa; video kao dio performansa / performans kao dio videa; (video) performans, uprizoren samo za kameru i performans cije je izvođenje omoguceno isklucivo kroz video, njegove izrazajne i tehnoloske mogucnosti procesiranja i montaze.”

==========================

siva) (zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti zapocinje desetu izlagacku sezonu na novoj, dosada petoj lokaciji u gradu Korculi – Put Sv. Nikole bb. Izlozba ce biti otvorena svakodnevno od 21 do 22 sata a na telefonsku najavu moze se organizirati posjet u neko drugo vrijeme prema dogovoru.

Od 2006. do sada ostvareno je ukupno 47 programa koji su predstavili radove preko 70 autora iz 22 zemlje. Ovom izlozbom Siva zona nastavlja s praksom pozivanja kustosa koji oblikuju nove izlozbe posebno za specificni kontekst ove galerije, u kojem su do sada sudjelovaliDunja Blazevic / Pro.ba,Sarah Cook, Kontejner,Geoff Lucas / HICA,Ana Peraica,Stefan Rusu Ivana Mestrov / Slobodne veze, Branka Bencic i Aleksandra Sekulic.

siva) (zona je objavila novu mreznu stranicu na sivazona.hr, koja osim arhive izlozbenih aktivnosti ukljucuje i vlastita istrazivanja: Kinematografija otoka Korcule, Industrijska bastina otoka Korcule, Slucaj Blato – uciti iz krize i Međunarodni susreti umjetnika Vela Luka 1968-1972 (u suradnji s Centrom za kulturu Vela Luka).

===============================

Write a Comment:
Korcula Blog Topics