Korčula Home Getting Here Ferries Getting around Things to Do Beaches Sights Day Trips Maps Restaurants Forum

Exhibition: New Materialisms (Station 3.3), Hrvoje Hiršl

New Materialisms (Station 3.3): Hrvoje Hiršl

03 – 30 . 08 . 2016

St. Petar Church, Trg Sv. Marka, Korčula
artist talk and sound performance Interference 3rd August 21 h
curator: Darko Fritz

hrvoje-hirsl-bells1
Resonance (The Bell) is a sound installation that problematizes the relationship between an object, space and the audience. The resonant frequency of a pipe placed in the middle of the room is 140 Hz. Audio loudspeaker in the center of the steel pipe continually reproduces a 140Hz tone that stimulates the pipe to vibrate and produce its own tone. Vibrations of the pipe are interacting with the space, causing a sound reflection and changes in tone, depending on the visitor’s position in space.

The composition entitled “Interference” is specifically composed for a sound installation Resonance (Bell), two audio generators (204c hp) and an audio mixer. The piece positions the performer in the role of a catalyst between the audience, object and space. The performer manually regulates sinusoidal frequencies of 110-140 Hz emitted from the object. The tempo of the frequency changes controlled by the performer causes gradual intertwining of sinusoidal waves and the interference in the space of the performance.

Part of the exhibition Materialisms (station 3). New Materialisms series is a long-term program of exhibitions and lectures that has been developed in a collaborative process between grey) (area – space for contemporary and media art from Korčula and HICA (Highlands Institute for Contemporary Art) from Scotland since 2015.

New Materialisms project reflects historically divergent art practices and discursive fields of concrete and conceptual art, as defined in the 1960s. Project tackles understanding of those art practices through the discourse of post-media contemporary approaches to art as well as via post-digital condition of our every day life, whereby digitality is interwoven with each aspect of our social being. New Materialisms strives to formulate a dialogue among important authors of concrete and conceptual art and contemporary practitioners who work within the post-media context, while assuming the design of aesthetic experience as vital mechanism which has its agency in the process of creating the physical world.

hirsl-bells-korcula2016a

Rezonanca (Zvono), zvučna je instalacija koja problematizira odnos objekta, prostora i publike. Rezonantna frekvencija cijevi koja se nalazi u sredini prostorije je 140Hz. Audio zvučnik koji se nalazi u centru čelične cijevi kontinuirano reproducira ton od 140Hz koji stimulira cijev da vibrira i proizvodi svoj vlastiti ton. Vibracije cijevi su u interakciji s prostorom, što uzrokuje refleksije zvuka i smjene u tonu, ovisno o poziciji posjetitelja u prostoru.

Kompozicija pod nazivom “Interferencije” je specifično skladana za zvučnu instalaciju Rezonanca (Zvono), dva audio generatora (204c hp) i audio mikser. Rad pozicionira izvođača u ulogu katalizatora između publike, objekta i prostora. Izvođač manualno regulira sinusoidne frekvencije od 110-140 Hz emitirane iz objekta, tempo izmjena frekvencija je kontroliran od strane izvođača što izaziva postepeno ispreplitanje sinusoidnih valova, odnosno interferencije u prostoru.

Dio izložbe New Materialisms (station 3).

Projekt New Materialisms kroz višegodišnju seriju izložbi i predavanja reflektira povijesno divergentne umjetničke prakse konkretne i konceptualne umjetnosti i s njima povezana diskurzivna polja definirana tijekom 1960-ih. Projekt propituje razumijevanje istih kroz prizmu postmedijskih suvremenih pristupa umjetnosti i post-digitalne uvjetovanosti naše svakodnevice, pri čemu je digitalnošću prožet skoro svaki aspekt društvenosti. New Materialisms teži formirati dijaloge između značajnih autora konkretne i konceptualne umjetnosti i suvremenih praktičara koji djeluju u post-medijskom kontekstu s pretpostavkom oblikovanja estetskog iskustva kao značajnog mehanizma djelatnog u procesu stvaranja fizičkog svijeta.

Do 30. 9. u Gradskom Muzeju Korčula je otvorena izložba New Materialisms (Station 3.2) koja prikazuje radove Gorana Trbuljaka.

Slijedeće događanje je koncert improvizirane glazbe Manje Ristić i Tatiane Heuman – bubanj, violina, zvučni objekti, na Trgu Sv. Justine u Korčuli u subotu, 6. 8. u 21 sat.

Write a Comment:
Korcula Blog Topics